Palvelut

Onnistuneet yritysilmeprojektit perustuvat aina lähtötilanteen huolelliseen tutkimiseen ja asiakkaan tarpeiden selvitykseen. Seuraavassa esimerkkejä suunnittelun sisällöstä:


Tilailmeen erikoisala: arkkitehtuuri- ja sisustussuunnittelu yrityskuvaa painottaen
- yksittäiset kohteet ja useamman kohteen ohjeistukset (ketjut)
- olemassa olevaan graafiseen yritysilmeeseen perustuen tai ilme suunnitellaan/uudistetaan samalla.


Graafisen yritysilmeen suunnittelu
- esim. logo, käyntikortit, kirjepohjat, esityspohjat, www-grafiikka, laajempi graafinen ohjeistus.
- sovellukset, esim. ikkunateippaukset, opasteet, mainosvalot


3d-materiaali
- hankesuunnitelmat ja visualisoinnit


Tilailmeen suunnittelupalvelun perustana on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus rakennussuunnittelusta ja graafisesta suunnittelusta.
Arkkitehtuuri- ja sisustussuunnittelu ArchiCadilla. Muina ohjelmina mm. Artlantis, Photoshop, CorelDraw.

Yhteistyökumppanina Mustionkadun tiloissa toimii
Arkkitehtitoimisto Risto Syväniemi